Training medezeggenschap

Een training is een investering uzelf!

Uw opbrengst na een basistraining medezeggenschap van 2 x 2 uur
- Goed overzicht van de wet en regelgeving: Zo dat u daar ook later de weg in kunt vinden.
- Werken aan de meerwaarde van goede medezeggenschap
- Ruimte voor de bespreking van uw eigen praktijksituaties
- Nazorg voor vragen achteraf
- Vele tips om medezeggenschap makkelijker en leuker te maken
- Onderwijs: Cursusmateriaal: zakboek WMS en hand-out.
- Bedrijfsleven / zorgsector: Cursusmateriaal: pocket WOR en hand-out.

Programma inhoud
Hoe maakt een medezeggenschapsraad een positief verschil?
Wat moet en mag een raad, wat moet en mag de bestuurder/directeur?
Welke documenten zijn van belang? Waar kunt u ze vinden én lezen?
Wat gebeurt er als Raad en Bestuur het niet met elkaar eens zijn?
Onderwijs: Wat is voor de MR en wat voor de GMR?
Bedrijfsleven / zorgsector: Wat is voor de OR en wat voor de COR?
Aan de hand van voorbeelden en korte opdrachten tijdens de cursus worden wet- en regelgeving vertaald naar uw eigen ‘hier en nu’.

Meer weten? 
Neem contact met mij op. 

Hier gebruikte afkortingen
WMS: Wet medezeggenchap Scholen 
WOR: Wet medezegenschap Ondernemingsraden
(G)MR: (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
(C)OR: (Centrale) Ondernemingsraad