Training medezeggenschap

Conflicten kun je niet altijd voorkomen
Is voorkomen beter dan genezen? Ja, als dat kan. Weet je zeker dat 'voorkomen' niet eigenlijk 'uitstellen' is?
Het werkt beter een sluimerend conflict te erkennen, te durven benoemen, te bespreken en het op te lossen. Als dat lukt ben je samen conflictvaardig. 

Maar...
- Die ander wil dat vast niet ....
- Ik durf dat niet ....
- Dan wordt het alleen maar erger ....
- Dan verlies ik...

De weg terug 
Naarmate een conflict langer voortduurt is de weg terug langer. Vaak is een conflict echter al onderweg voordat beiden dat zo ervaren. Hoe eerder de situatie bespreekbaar gemaakt wordt des te prettiger. U kunt mij als mediator in een vroeg stadium bij de kwestie betrekken. Met 1 of 2 gesprekken kan de lucht al geklaard zijn; een 'mediation-light'. 
Ik help u bij het vinden van de juiste bewoording en aanvliegroute. Zo heeft het gesprek dat u zelf gaat voeren de meeste kans van slagen.

Cadeautje
Een goed opgelost conflict voelt als een cadeautje. Behalve dat een zorg of stress van je afvalt, komt er ruimte en tijd voor leuke dingen. Je komt weer toe aan waar je wel voor gekozen hebt.