Organisator

Ligt er een project waar u maar niet aan toekomt? Is er een frisse blik nodig? Of een paar extra handen? Ik heb regelmatig ruimte voor projecten. Een dag of een jaar, een dag per week of toch wat meer. Ik hoor graag wat er nodig is en samen komen we tot maatwerk.

Recente projecten: 
Projectleider Het Kristal sinds september 2021
In Het Kristal (Apeldoorn Noord) zijn OBS De Vliegenier, PCBS De Diamant, SBO Het Kroonpad, SBO De Zonnehoek en KOV-BSO Toermalijn van Doomijn gevestigd. Zij wensen een meer inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen. Als projectleider Het Kristal leg ik de verbinding tussen deze organisaties en initieer ik gezamenlijke activiteiten.

Projectleider tijdelijk onderwijs Oekraïnse vluchtingen mei - augustus 2022
Door de oorlog in Oekraïne is het aantal vluchteling-leerlingen begin 2022 fors gestegen. Op De Vlinder in Ugchelen (gemeente Apeldoorn) krijgen deze ruim 100 kinderen les. Dit is een samenwerking van De Veluwse Onderwijsgroep, PCBO en Leerplein055. Eind mei was er behoefte aan nog een extra klas, maar er waren geen leerkrachten te vinden. Aan mij de mooie taak om met een aantal vrijwilligers en ZZPers deze extra groep te voorzien van een mooi programma.