Ambtelijk secretariaat

De oprichting en inrichting van een nieuwe raad kan, voor wie niet bekend is met raadswerk en de relevante wetgeving, een hele klus zijn. Daar kunt u hulp op maat bij gebruiken.

Er staat maar één ding vast en dat is dat alles steeds kan veranderen. Prioriteiten verschuiven, raadsleden komen en gaan. Een solide maar zeer flexibele basis voor uw raad is daarom onmisbaar.

Uitgangspunten:

- Wanneer raadsleden reeds gekozen zijn: Welke verwachtingen hebben zij? Welke doelen hebben zij zich gesteld?

- Aan welke taken en rollen is, nu en later, behoefte?

- Welke verwachtingen heeft het bestuur van de organisatie van de raad?

- Welke verwachtingen leven er onder medewerkers en/of cliënten?

- Welke wetgeving is voor uw raad relevant?

- Welke overlegvormen spreken u aan en passen bij uw organisatie?

- Spelen er reeds bijzondere vraagstukken?

Na een goede oriëntatie op bovengenoemde punten kan de raad van start of, wanneer er nog niet voldoende raadsleden zijn, kunnen de verkiezingen van start. De mate en duur van begeleiding varieert naar uw wensen en met de kennis en kunde die reeds intern aanwezig is.