Ambtelijk secretariaat

Of het nu gaat om een ondernemingsraad (OR of COR of GOR), een cliëntenraad (CR), een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of het bestuur van een vereniging of stichting:

U besteedt uw kostbare tijd bijvoorkeur aan de inhoud. Wie zorgt dat processen doorlopen en zorgt tevens voor overzicht? 

Als ambtelijk secretaris ondersteun ik uiteenlopende ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en besturen. In deze functie help ik graag met het op orde houden van de vergaderstukken, het op gang brengen en houden van processen. Waar nodig help ik conflicten te voorkomen. Naast dat ik enkele vaste raden bedien, ben ik beschikbaar om beginnende raden of besturen te helpen met een eerste of nieuwe start of de verkiezingen.

Een goede relatie opbouwen of behouden tussen raad en bestuur is essentieel. Ik help graag om op een positieve wijze noemenswaardige invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie.

Klik hier voor mijn blog 'Kijk eens in de spiegel'